Kunci Jawaban Buku Tema 2 Kelas 1 Halaman 4 6 8 9 10 11 12, Subtema 1 Pembelajaran 1

  • Whatsapp
Kunci Jawaban Buku Tema 2 Kelas 1 Halaman 4 6 8 9 10 11 12, Subtema 1 Pembelajaran 1
Kunci Jawaban Buku Tema 2 Kelas 1 Halaman 4 6 8 9 10 11 12, Subtema 1 Pembelajaran 1

Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian alam? Apa saja yang termasuk bunyi-bunyian buatan?

Buatlah tanda centang (v) untuk bunyi-bunyian alam! Buatlah tanda silang (X) untuk bunyi-bunyian buatan!

Jawaban:

Ayo Bernyanyi

Bernyanyi sambil bergerak amat menyenangkan. Nyanyikanlah lagu berikut ini bersama temanmu. Lakukan gerak sesuai dengan lirik lagu!

Tari Tepuk Tangan
Ciptaan Pak Kasur

Bertepuk tangan dahulu
Bunyi derapkan kakimu
Berputar di lingkaran
Mari bersama
Kembali di tempat semula

Baca juga:Kunci Jawaban Buku Tema 2 Kelas 1 Halaman 14 16 17, Subtema 1 Pembelajaran 2

Baca juga:Kunci Jawaban Buku Tema 1 Kelas 1 Halaman 140 141 142 143, Subtema 4 Pembelajaran 6

Kegiatan Bersama Orang Tua

Orang tua menceritakan tentang permainan menyehatkan yang biasa dimainkan semasa kecil.

*)Disclaimer: Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak.

Sumber:
– Buku Guru SD/MI Kelas I Tema 2 Kegemaranku, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
– Buku Guru SD/MI Kelas I Tema 2 Kegemarankuu, Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(Halo Belajar)

Pos terkait